REGISTERMEDDELANDE OCH INTEGRITETSPOLICY

Register och integritetspolicy i enlighet med § 10 och § 24 i personuppgiftslagen (523/1999).

Skapad 1.3.2017. Senast ändrad 15.2.2021

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Virtasalmi Viljatuote Oy (FO-nummer: 2887618-6)
Suholanrannantie 231,
77330 Virtasalmi

DEN PERSON SOM ANSVARAR FÖR REGISTRET

Matti Toivanen
tel. 0208 348 000
info@virtasalmenviljatuote.fi

NAMNET PÅ REGISTRET

Virtasalmen Viljatuote Oy:s kundregister

GRUNDERNA FÖR ATT FÖRA REGISTRET

Syftet med registret är att behandla och arkivera beställningar från Virtasalmen Viljatuottes kunder, upprätthålla kundregistret och hantera kundrelationer. Uppgifterna kan användas för att utveckla Virtasalmen Viljatuottes verksamhet och för att producera mer personligt riktat innehåll samt för statistiska ändamål. Personuppgifter behandlas inom de gränser som krävs enligt personuppgiftslagen.

Uppgifterna i registret behandlas endast av Virtasalmi Viljatuotte och lämnas inte ut till tredje part. Uppgifterna i registret kan användas för riktad e-postkommunikation såsom kundnyhetsbrev, direktreklam, distansförsäljning, marknadsundersökningar och opinionsundersökningar. Kunden har rätt att motsätta sig användningen av uppgifterna genom att meddela Virtasalmen Viljatuottes kundtjänst på info@virtasalmenviljatuote.fi eller tfn. 0208 348 000.

DEN INFORMATION SOM FINNS I REGISTRET

Personregistret innehåller följande information:

 • För- och efternamn på personen
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Datum för registrering
 • Senaste inloggningsdatum
 • Inloggningsfrekvens
 • Orderhistorik och orderinformation
 • Postin Spårningsdata för prenumerationer från och Matkahuolto
 • Information som tillhandahålls av kunden i samband med hantering av kundrelationer

DATAKÄLLOR FÖR REGISTRET

Uppgifterna i kundregistret samlas in genom registrering på Virtasalmi Cereal Products webbplats och onlinebutik, samt genom information som kunderna lämnar personligen, per telefon eller per e-post.

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Uppgifterna i kundregistret används endast av Virtasalmen Viljatuote Oy, förutom i frågor som rör insamling eller fakturering vid användning av partners tjänster. Det finns inget behov av att överföra personuppgifter och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part eller utanför Europeiska unionen.

Den registrerades personuppgifter och orderhistorik kan raderas på begäran av användaren, såvida inte lagstiftning, öppna fakturor eller inkassoåtgärder förhindrar radering av uppgifterna.

SKYDD AV REGISTRET

Registret kommer inte att lämnas ut till tredje part. Endast den personal på Virtasalmen Viljatuotte som behandlar beställningar har tillgång till registret. Registret finns på en lösenordsskyddad server och använder de tekniska skyddsmetoder som normalt används i affärsverksamhet.

ANVÄNDNING AV MARKNADSFÖRINGSHJÄLPMEDEL

Uppgifterna kan användas för att utveckla Virtasalmi Cereal Products verksamhet och för att producera mer personligt riktat innehåll och för statistiska ändamål. Icke-identifierbara Google/Facebook remarketing-cookies används. Läs mer här:

 • https://support.google.com/accounts/answer/2662856#everywhere
 • https://www.facebook.com/about/privacy
 • https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

KONTROLLERA OCH KORRIGERA UPPGIFTER I REGISTRET

Alla har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras i kundregistret. Begäran kan göras muntligen, per e-post eller per brev till info@virtasalmenviljatuote.fi / Suholanrannantie 231, 77330 Virtasalmi och telefon 0208 348 000. Den registrerade personen kan ändra sina uppgifter på den lösenordsskyddade webbplatsen på startsidan för Virtasalmi Cereal Products.